Komplett épületüzemeltetés

A minőségi üzemeltetés az épületek működési költségét minimálisra csökkenti az állaguk megóvása mellett.

Az üzemeltetés a beépített eszközök korszerű műszaki színvonala miatt megköveteli az üzemeltető személyzet elmélyült ismereteit, gyakorlatát. Ezért személyzetünket állandóan képezzük, hogy az üzemeltetett rendszer megbízhatósága minél magasabb legyen.

Az egyes  létesítményeken végzett üzemeltetési feladatokat teljes körűen látjuk el, így olyan komplex szolgáltatást nyújtunk, amely magas műszaki színvonal mellett anyagi előnyt jelent ügyfeleink részére. Megrendelői igény szerint közreműködünk a tervezés, kivitelezés, átépítés, illetve modernizálás fázisaiban, illetve lebonyolítjuk azokat.

Műszaki hátterünk révén nagyméretű létesítményekben is képesek vagyunk az épület átadásától a rendeltetésszerű üzemeltetésen, karbantartáson keresztül a felújításig minden feladat ellátására, többek között a következőkre is:

 • épületek teljeskörű üzemeltetése
 • helyszíni létszám biztosítása
 • gondnoki és házmesteri szolgáltatások
 • tervszerű, megelőző műszaki karbantartás
 • eseti és időszakos ellenőrzések, javítások lebonyolítása
 • berendezés és rendszeroptimalizálás
 • 24 órás műszaki diszpécseri szolgáltatás
 • állagmegóvási, felújítási, kivitelezési munkák szervezése és végrehajtása
 • hibaelhárító gyorsszolgálat - 24 órás rendelkezésre állással
 • hatósági vizsgálatok elvégeztetése, dokumentálása
 • mindennemű infrastruktúrális üzemeltetési szolgáltatás ellátása (pl. takarítás, őrzés, kertészet, stb.)